دیوار جدا کننده

دیوار های جدا کننده

دیوارهای جدا کننده کناف، دیوارهای غیر باربری هستند که برای تقسیم فضاهای داخلی ساختمان استفاده می شوند این ساختار شامل قابهای فولادی سبک ساخته شده با مقاطع C,CW و U,UW بوده که صفحات روکش دار گچی در یک یا چند لایه، به وسیله پیچ مخصوص بر روی آنها نصب می شوند. درزهای میان این صفحات به وسیله ی نوار و بتونه ی مخصوص درزگیری شده، به نحوی که در انتهای کار، سطحی یکپارچه و بدون درز که قابلیت رنگ آمیزی و کاشی کاری یا هر نوع پوشش نهایی (کاغد و پوستر …) دیگری خواهد داشت،.

مزایای دیوار جداکننده کناف

سرعت اجرایی بالا

دقـت بـالا در اجرا

عملکـرد لرزه ای مناسـب

کاهـش بـار مرده سـاختمان

سبد خرید