بازسازی با فنگ شویی

بازسازی و مشاوره طراحی با استفاده از علم فنگ شویی

یکی از فلسفه و فن های باستانی چینی فنگ شویی نام دارد که با استفاده از آن دکوراسیون داخلی ساختمان ها را طراحی میکنند تا بیشترین تاثیر را بر روی شادی ، سلامتی و موفقیت داشته باشد. طبق این روش از هرگونه بی نظمی و انباشتگی جلوگیری میشود و با استفاده از رنگ های مناسب ، خطوط منحنی و با در نظر گرفتن جهت مناسب به طراحی می پردازند. در این روش با استفاده از انرژی چی (نوع مثبت آن یا همان شنگ چی )که به معنای نوعی انرژی خوب است ، شانس خوب را به زندگی افراد می آورد.
انعطاف پذیر فنگ شویی به شما اجازه میدهد که از آن در تمامی سبک های دکوراسیون استفاده کنید و همانطور که انباشتگی و بی نظمی را از بین میبرد ، باعث ایجاد یک انرژی مثبت میشود.
در این فلسفه پنج عنصر وجود دارد که عبارتند از آتش ، خاک ، فلز ، آب و چوب که تمامی اشیا و پدیده های جهان با یک یا چند عدد از این عناصر در ارتباط هستند. همچنین هر انسان در وجود خودش حاوی همه یا اکثر این عناصر است. ما در لنا طرح لوتوس ، بازسازی با فنگ شویی را انجام داده و نهایت سعی خود را در برآورده کردن دکوراسیون مد نظر مشتریان خواهیم کرد

سبد خرید