ADD ANYTHING HERE OR JUST REMOVE IT…

اطلاعات فنی

معرفی و کاربرد محصولات کی پلاس در پروژه ها

ساخت و ساز خشک مجموعه ای از سیستم های مناسب برای استفاده در قسمت های مختلف ساختمان است. انتخاب سازه هر ساختمان با توجه به محیط و مشخصات فنی مورد نیاز پروژه انجام می شود. کی پلاس با تهیه کاتالوگ و برگه فنی کامل مشخصات فنی این سازه را در اختیار طراحان قرار می دهد.

اطلاعات فنی لنالند
سبد خرید