ADD ANYTHING HERE OR JUST REMOVE IT…

دیوار های پوششی

دیوار های پوششی

در این ساختار صفحات روکش دار گچی روی یک زیرسازی فلزی که به دیوار زمینه وصل شده است پیچ میشوند. فضای خالی بین صفحات و دیوار زمینه قسمت مناسبی برای نصب لایه عایق گرما و صوت می باشد.این نوع پوشش کاری راه مناسبی برای غلبه بر مشکلات اجرایی دیوار زمینه مانند ناصافی دیوار است. قرار گرفتن تاسیسات و عایق در فضای خالی بین دیوار و لایه پوششی علاوه بر مسئله خوردگی و کاهش هزینه های مربوط به تعمیرات ، دسترسی به تاسیسات و تعمیرات و نگهداری در مرحله بهره برداری را آسان تر میکند.

انمواع دیوار پوششی کی‌پلاس

دیوارهای پوششی با سازه متصل به دیوار زمینه

دیوارهای پوششی با سازه متصل به دیوار زمینه

در این روش، صفحات روکش دار گچی روی یک زیرسازی فلزی که به دیوار زمینه متصل است، پیچ می‌شوند. وجود فاصله آزاد بین صفحات و دیوار زمینه، فضای مناسبی را برای نصب لایه عایق فراهم می‌کند و عبور تاسیسات الکتریکی و مکانیکی را بدون نیاز به شیارزنی امکان‌پذیر می‌سازد.

این روش پوشش دهی، به عنوان یک راه حل مناسب برای غلبه بر مشکلات اجرایی دیوار زمینه مانند ناشاقولی، ناصافی و شرایط نامناسب برای اتصال پنل با بوردفیکس (مانند رطوبت، جذب، آلودگی و …) استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، با استفاده از این روش، می‌توان یک پوشش برای دیوارهای برشی بتنی (که پوشش با سایر اندودها بر روی آن دارای محدودیت است) ایجاد کرد. با استفاده از این ساختار، می‌توان پوشش کاری با ارتفاع تا ۱۰ متر را انجام داد.

با قرار دادن تاسیسات در فضای خالی بین لایه پوششی و دیوار زمینه و عدم دفن آن در داخل مصالح بنایی، علاوه بر حل مشکل خوردگی و کاهش هزینه‌های تعمیرات، دسترسی به تاسیسات و انجام تعمیرات و نگهداری در مرحله بهره‌برداری را نیز آسان می‌کند.

دیوارهای پوششی با سازه مستقل از دیوار زمینه

از نظر ساختاری، دیوارهای پوششی با سازه مستقل از دیوار زمینه، شبیه به دیوارهای جداکننده کی پلاس هستند؛ با این تفاوت که پنل‌ها تنها در یک سمت ساختار نصب می‌شوند. مزیت اصلی این نوع ساختار، عدم وابستگی به شرایط دیوار زمینه است. این نوع پوشش کاری، در موارد زیر قابل استفاده است:

1. زمانی که دیوار زمینه ناشاقول، ناصاف، سست، دارای شرایط اتصال نامناسب، آلودگی و یا شرایط نامساعد دیگری باشد.
2. زمانی که پوشش کاری با ارتفاع بیش از ۳ متر مورد نیاز است.
3. زمانی که نصب بارهای طره‌ای با بارگذاری و محاسبات استاتیکی مشخص مورد نیاز است.
4. زمانی که فاصله تاسیساتی زیادی جهت تعبیه لایه عایق و یا عبور تاسیسات حجیم مورد نیاز است.

در صورتی که نیاز به اجرای ساختار با رعایت کد حریق باشد، می‌توان از این نوع پوشش کاری استفاده کرد. به عنوان مثال، در مقاوم سازی دیوارهای بنایی در برابر حریق در ساختمان‌های در حال بهره برداری.

همچنین، در صورتی که استقلال کامل پوشش از دیوار زمینه مد نظر باشد، می‌توان از این نوع ساختار استفاده کرد. به عنوان مثال، در بعضی از پروژه‌های مرمت و احیای ساختمان‌های تاریخی، جهت حفاظت از دیوار زمینه در زمان بهره برداری امروزی از بنا، می‌توان بدون آسیب به دیوار زمینه یک پوشش ایجاد کرد.

این نوع پوشش کاری در انواع W625، W626، W628، W629 و W630 موجود است.

دیوار های پوششی بدون سازه

دیوارهای پوششی بدون سازه کی پلاس، به عنوان ساختارهای سریع و کارآمد، برای بازسازی دیوارهای بنایی قدیمی، پوشش دیوارهای بنایی جدید (نازک کاری) و بهسازی حرارتی و صوتی ساختمان‌ها استفاده می‌شوند. در این ساختار، از یک لایه پنل گچی یا پنل مرکب (که پنل گچی با یک لایه عایق پوشش داده شده است) استفاده می‌شود.

این صفحات، بدون نیاز به زیرسازی فلزی، با استفاده از چسب خمیری مخصوصی به نام بوردفیکس (یا با استفاده از بتونه درزگیر کی پلاس) مستقیما به دیوار زمینه متصل می‌شوند.

درزهای بین صفحات این صفحات با استفاده از نوار و بتونه‌ی مخصوص درزگیری شده و به این ترتیب یک سطح یکپارچه ایجاد می‌شود. سطح حاصل قابلیت اجرای رنگ، کاغذ دیواری و پوشش‌های دیگر را دارا خواهد بود. این روش در شرایط زیر قابل استفاده است:

1. دیوار زمینه باید صاف، مستحکم، بدون رطوبت و بدون هر گونه آلودگی باشد.
2. فاصله بین لایه پوششی و دیوار زمینه باید محدود باشد.
3. ارتفاع پوشش کاری باید حداکثر ۳ متر باشد.

* برای کسب اطلاعات بیشتر، به دفترچه‌های بهسازی حرارتی ساختمان با کی پلاس و بهسازی صوتی ساختمان کی پلاس مراجعه شود.

دیوارهای پوششی با سازه متصل به دیوار زمینه

دیوارهای پوششی با سازه مستقل از دیوار زمینه

دیوار های پوششی بدون سازه

6-250x250-1

در صورتی که نیاز به اجرای ساختار با رعایت کد حریق باشد، می‌توان از این نوع پوشش کاری استفاده کرد. به عنوان مثال، در مقاوم سازی دیوارهای بنایی در برابر حریق در ساختمان‌های در حال بهره برداری.

همچنین، در صورتی که استقلال کامل پوشش از دیوار زمینه مد نظر باشد، می‌توان از این نوع ساختار استفاده کرد. به عنوان مثال، در بعضی از پروژه‌های مرمت و احیای ساختمان‌های تاریخی، جهت حفاظت از دیوار زمینه در زمان بهره برداری امروزی از بنا، می‌توان بدون آسیب به دیوار زمینه یک پوشش ایجاد کرد.

این نوع پوشش کاری در انواع W625، W626، W628، W629 و W630 موجود است.

سبد خرید