بلاگ, پروژه کناف

پروژه بازسازی و نوسازی

پروژه بازسازی و نوسازی

مرحله استراکچر سازی، پروژه لالانی

مرحله استراکچر سازی پروژه لالانی

زیرسازی سقف کاذب، پاسداران بوستان پنجم

زیرسازی سقف کاذب، پاسداران بوستان پنجم

مرحله بتونه ماستیک کناف، احمد آباد

مرحله بتونه ماستیک کناف