دریچه دسترسی 40×40 با پنل MR 12.5

قیمت اصلی 630,000 تومان بود.قیمت فعلی 499,000 تومان است.

دریچه دسترسی 30*30 با پنل MR 12.5

قیمت اصلی 517,000 تومان بود.قیمت فعلی 421,000 تومان است.

دریچه دسترسی 60×60 با پنل12.5 mr

قیمت اصلی 880,000 تومان بود.قیمت فعلی 717,500 تومان است.