درای وال (کناف) (252)

دیوارپوش (5)

سقف کاذب (1)

عایق صوت و حرارت (15)

قرنیز و ابزار (11)

کفپوش (111)