بلاگ

پروژه کناف (درای وال)

پروژه کناف (درای وال) 

پروژه جردن، کارفرما آقای زینالی

مرحله استراکچر سازی پروژه لالانی

پروژه پاسداران بوستان پنجم، کارفرما آقای روحانی

زیرسازی سقف کاذب، پاسداران بوستان پنجم